Voor wie?

We willen iedereen die sport beoefent (of wil opstarten) helpen om ofwel op een gezonde manier te bewegen, progressie te maken als het mikken op topprestaties. Uiteindelijk zijn de 3 voornoemde doelen voor iedereen van toepassing. Zowel de beginnende sporter kan zijn eigen individuele (top)prestatie nastreven als de competitieve of topsporter die op een (gezonde) manier correct wil bewegen.

Naast de individuele begeleiding op basis van online trainingsschema's wordt ook aandacht besteed aan groepstrainingen. In deze trainingen komt techniek, stabilisatie, coördinatie en sportspecifieke sturing aan bod. We voorzien een 2-tal groepstrainingen per maand buiten het wedstrijdseizoen.

Sporten waarin we ons gespecialiseerd hebben:

- duursporten zoals triatlon, wielrennen, lopen, zwemmen (Rudi - Mieke - Kathleen)
- muur- en rotsklimmen: zowel opleidingen tot en met KVB3 als individuele en groepstrainingen techniekverfijning  (Rudi)
​​​​​​​- nieuw vanaf 2018 na behalen van het initiatordiploma: pistool- en geweerschieten (Rudi)

We streven een dopingvrije sport na en sporters dienen zich dan ook aan deze regel te houden. Bij twijfel kan je steeds een kijkje nemen op de anti-doping site

Sportbegeleiding via trainingsschema's gebeurt pas na (herhaalde) sportmedische screening. Zonder een keuringsattest van een erkend sportarts, aangevuld met een maximale inspanningsproef starten we niet met onze begeleiding. Werkzaam als sportfysioloog in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, afdeling S.P.O.R.T.S. is het uiteraard logisch dat de keuring en tests daar gebeuren. Voor atleten in begeleiding is er een korting van toepassing.
Voor aanvang dus dienen atleten zich te laten screenen. Indien je elders deze tests ondergaan hebt dien je dit gedocumenteerd mee te brengen. Sportmedische screening is maximaal 2 jaar geldig voor de intensief trainende atleet (competitief - topsport) en 4 jaar voor de recreant. Na deze periode dient er een herevaluatie te gebeuren. Voor de intensieve en doelgerichte sporter worden herhaalde inspanningstests aangeraden om de vooruitgang in kaart te brengen. Een interessante site om na te kijken of je sportbeoefening een medische screening vereist is deze.

Als casus stel ik één van de atleten voor: Alexander onderging zoals alle sporters die in begeleiding willen komen in het UZA-SPORTS een sportmedische keuring met inspanningsproef. Na deze metingen werd bij hem het "syndroom van Brugada" vastgesteld waardoor hij 3 weken later een interne defibrillator ingeplant kreeg. Van ogenschijnlijk gezonde sporter was hij 3 weken later tot hartpatiënt veroordeeld. 6 maanden na deze hartoperatie mocht hij in samenspraak met de dienst cardiologie terug beginnen sporten (triatlon). 3 maanden later, tijdens een evenement (geen sportief) deed er zich een ontregeling voor van zijn hartritme waardoor de defibrillator hem een (terechte) shock gegeven heeft. Dit voorval wijst toch weer op het belang van een goede en gedegen sportmedische evaluatie...

Samenwerking / externe experts?

Externe experts zoals sportartsen, sportorthopedie, voedingsdeskundigen en een sportpsycholoog verbonden aan het UZA-S.P.O.R.T.S. zijn gemakkelijk raadpleegbaar, gezien het mijn collega's zijn. Verder werken we samen met een centrum voor fietspositionering en door netwerking zijn personal trainers voor stabilisatietraining en / of sportkinesitherapeuten snel raadpleegbaar.