"Winners never quit, quitters never win"

Mieke en ik hebben vele jaren deelgenomen aan triatlonwedstrijden. Vanuit deze ervaring en vanuit onze specifieke opleidingen en bekwaamheden - Trainer A zwemmen (Mieke) - Trainer B triatlon (Mieke) - Trainer A triatlon (Rudi) -  trainen we sporters in elk van de deeldisciplines.
Met Kathleen Smet als derde trainer erbij als ex-top-triatlete op wereldniveau (en ook trainer A triatlon - trainer A zwemmen) is de ervaring en kennis meer dan aanwezig om sporters op weg te helpen naar topprestaties!

Professionele begeleiding van het hoogste niveau!

Heb je dus een goed opgebouwde conditie en wil je meer halen uit je prestaties via gerichter trainen, kunnen wij je dit bieden. Dit voor uiteenlopende sporten, met specifieke expertise in zwemmen, fietsen en lopen. Zowel trainingtechnisch als bewegingsspecifiek kunnen we je verder helpen.

Atleten dienen eerst medisch gescreend te worden vooraleer er een samenwerking tot stand kan komen. Dit bij voorkeur op de dienst S.P.O.R.T.S. van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Andere sportmedische keuringen worden ook aanvaard op voorwaarde dat deze uitgevoerd zijn bij een ERKEND sportkeuringsarts en niet ouder dan 2 jaar. Er dient ook een maximale inspanningstest met lactaatmeting voorgelegd te worden.

Sportmedische screening is bij intensieve sportbeoefening door de sporter verplicht om tweejaarlijks te ondergaan wil de sporter door ons verder begeleid worden. Dit om gezondheidsrisico's bij intensieve sportbeoefening te voorkomen.

Een film om dit toe te lichten

Hoe doen we dit?
We nodigen je uit voor een gesprek.

Tijdens dit gesprek leggen we de belangrijkste principes van training uit:
-          verminderde meeropbrengst
-          supercompensatie
-          uitleg over energievoorziening tijdens sporten
-          begrippen rustpols, overslagpols, lactaattests, verschil tempo en polsslagtrainen, het hoe en het waarom en de belangrijkheid van herhaald   testen
-          waarom welkbepaalde trainingsvormen en het belang van periodiseren
-          sportvoeding en voedingssupplementen

Samenwerking:
-          werkwijze samenwerking
-          opstellen macrocyclus, invullen weekprogramma en trainingsmogelijkheden analyseren. De macroscyclus wordt voor een volledig jaar opgesteld, de periodeplanning tot de eerste wedstrijd. Dan wordt deze bijgestuurd.
         Er wordt wat micro-cyclus en mesocyclus betreft gebouwd op de vorige weken van training, wel in functie van de doelen.
-          overlopen sportgeschiedenis, minimum en maximum trainingscapaciteiten bespreken
-          bespreken sociale situatie en gezinssituatie
-          tariefbespreking
-          afronden en vraagstelling

nieuwe afspraak na enkele weken in verband met verdere trainingsverloop en bepalen belangrijke contactpunten (halverwege winter, bespreken wedstrijdkalender in februari, 3 weken voor de seizoensstart, halverwege het seizoen, receptie met alle atleten op het einde van het seizoen – rustperiode, start nieuwe macrocyclus enz)

Het vervolg?
Vanaf dan ben je deel van onze atletenpopulatie.
Wekelijks ontvang je via trainingpeaks, een online dagboek, je trainingsintensiteit en trainingsfrequentie, per dag uitgeschreven, dit na grondige analyse van je mogelijkheden.

Via deze link ga je naar het inschrijfformulier