Als recreatief of beginnend sporter ligt de klemtoon vaak op een gezond en actief leven, waar sporten een kleiner, maar daarom niet minder belangrijk onderdeel is van de dagdagelijkse bezigheden. De focus ligt dan eerder op bewegen dan op presteren.

Ook deze sporters willen we de kans geven om hun sportieve capaciteiten te ontwikkelen. In deze begeleding kiezen we voor het cliënt-geörienteerd model.
Het is de sporter die mee bepaalt in welke richting de begeleiding zich oriënteert. Naast het werk, de gezinssituatie zou sport een uitlaatklep moeten zijn en een aanvulling op het dagdagelijkse ritme. Dit wil zeggen dat het sporten op zich een leuke en ontspannende afwisseling dient te zijn.

Atleten dienen eerst medisch gescreend te worden vooraleer er een samenwerking tot stand kan komen. Dit bij voorkeur op de dienst S.P.O.R.T.S. van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Via deze film kan je bijvoorbeeld kijken hoe we opstarten met begeleiding via UZA/S.P.O.R.T.S.

Via regelmaat aan bewegingsactiviteiten wordt de huidige conditie bijgestuurd en opgetraind, met als doel gezondheidsbevorderend te werken. Sportspecifieke doelen mogen, maar dienen niet voorop gesteld te worden.  Wil je echter éénmalig bijvoorbeeld deelnemen aan de Antwerp 10 miles, de Mont Ventoux beklimmen, dan wordt nagekeken of dit haalbaar is en zo nodig wordt hiervoor specifiek getraind. Lijkt het ons niet opportuun om met een huidig tekort aan conditie dit doel te bereiken, worden alternatieven voorgesteld of eventueel een soortgelijk doel in de toekomst aangeraden.
Doelen moeten realiseerbaar zijn, en zo nodig zal dit na analyse van de testresultaten ook zo meegedeeld worden.

Wil je verdere stappen ondernemen, kan je via dit formulier ons contacteren.

Succes!